Ski rådhus

Ski rådhus

Ski er en kommune i Follo i Akershus. Administrasjonssentrum for kommunen er byen Ski. Den 1. januar 2020 blir Ski slått sammen med Oppegård til den nye Nordre Follo kommune.