Ski rådhus

Ski rådhus

Skilting ved Ski rådhus. Den 1. januar 2020 blir Ski slått sammen med Oppegård til den nye Nordre Follo kommune.