Sentrum politistasjon i Trondheim

Sentrum politistasjon i Trondheim

Sentrum politistasjon er en politistasjon i Midtbyen i Trondheim. Stasjonen er den største driftsenheten Trøndelag politidistrikt og holder til i Politihuset i Trondheim, sammen med politidistriktets ledelse, påtaleseksjonen og operasjonssentralen.