Sentrum politistasjon i Oslo

Sentrum politistasjon i Oslo

Skilting ved hovedinngangen til Sentrum politistasjon i Oslo.