Seljestad-bygninger

Seljestad-bygninger

Skilt som viser vei til de forskjellige skolebyggene på Seljestad i Harstad: ungdomsskole, idrettshall og barneskole.