Rådhuset i Tromsø

Rådhuset i Tromsø

Rådhuset i Tromsø sett fra rådhusplassen.