Moss tingrett

Moss tingrett

Skilting ved inngangspartiet til Moss tingrett. Moss tingrett er en førsteinstansdomstol under Borgarting lagdømme.