Kristiansand flyfoto

Kristiansand dronefoto

Luftfoto som viser sentrum av Kristiansand sett fra havsiden.