Fylkeshuset i Troms

Fylkeshuset i Troms

Fylkeshuset i Tromsø er Troms fylkes administrasjonssenter med kontorer for Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Statens vegvesen. Fylkeshuset ligger på Strandveien i Tromsø sentrum.