Follo tingrett skilting

Follo tingrett skilting

Follo tingrett er en tingrett under Borgarting lagdømme i Ski, ca. 25 km sydøst for Oslo, i Akershus fylke. Follo tingrett dekker Follo-kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.