Finanstilsynet solnedgang

Finanstilsynet solnedgang

Finanstilsynet holder til i Revierstredet 3 i Oslo. Finanstilsynet er en norsk statlig etat som fører tilsyn med foretak og markeder for å bidra til finansiell stabilitet og fungerende markeder. Tilsynet er underlagt Finansdepartementet.