Europavei 8 Lavangsdalen mot sør

Europavei 8 Lavangsdalen mot sør

Europavei 8 ved grensen mellom Balsfjord kommune og Tromsø kommune.