Europavei 8 Lavangsdalen mot nord

Europavei 8 Lavangsdalen mot nord

Europavei 8 ved grensen mellom Balsfjord kommune og Tromsø kommune.