Den Norske Frimurerorden

Den Norske Frimurerorden

«Stamhuset» ved siden av Stortinget i Oslo er Den Norske Frimurerordens hovedsete. Her ligger Den Norske Store Landsloge og her har Ordenens Stormester, samt «Det Høye Råd» sine kontorer.