Sortland rådhus

Sortland rådhus

Sortland rådhus ligger i Vesterålsgata 57, og huser kommunestyresal, rådhustaverna, tjenestetorg, offentlige kontorer og kommunal kino.