Politiets fellesforbund skilting

Politiets fellesforbund skilting

Politiets Fellesforbund (PF) er en norsk fagforbund for tilsatte og studenter innenfor Politi- og lensmannsetaten.