Fire nordiske flagg

Fire nordiske flagg

Norsk, finsk, svensk og dansk flagg på rekke.