Lødingen stedsnavnskilt

Lødingen skilt

Stedsnavnskilt ved innkjøring til Lødingen, som er et tettsted og en kommune i Nordland.