Trondenes tingrett og Ofoten og Sør-Troms jordskifterett

Trondenes tingrett og Ofoten og Sør-Troms jordskifterett

Skilting utenfor inngangspartiet til Trondenes tingrett og Ofoten og Sør-Troms jordskifteretts lokaler i Harstad.