Trondenes tingrett og Ofoten og Sør-Troms jordskifterett