Stangnes sykehjem

Stangnes sykehjem

Skilting ved Stangnes sykehjem i Harstad. Sykehjem, tidligere også kalt pleiehjem, hvilehjem, aldershjem og gamlehjem, er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie og hjemmehjelp på grunn av større behov for omsorg.