Skogn veiskilt

Skogn stedsnavnskilt

Skogn er en bygd i Levanger kommune i Trøndelag.