Rennebu kommune skilt

Rennebu kommune skilt

Skilting som varsler om grenseovergang til Rennebu kommune i Trøndelag.