Oppdal kulturhus inngangsparti

Oppdal kulturhus inngangsparti

Kulturbygget i Oppdal huser storsal, flerbrukssal, bibliotek, kafé, kino, badeanlegg, kulturskole, ungdomsklubb og museum.