Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bygning

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bygning

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hovedkontor ligger i Nydalen i Oslo. PST er en del av den norske politietaten, direkte underlagt Justisdepartementet.