Porten til Trøndelag

Porten til Trøndelag

Porten fra Nord-Norge mot Trøndelag og sørover langs europavei 6.