NAV Sagene

NAV Sagene

Skilting og bygningskompleks for NAV Sagene, inngang Sannergata. I Sannergata 2 er følgende NAV-enheter: Ytelsesavdelingen, IT-avdelingen samt deler av Økonomi- og styringsavdelingen.