Jæren tingrett

Jæren tingrett

Jæren tingrett er en førsteinstansdomstol i Rogaland under Gulating lagmannsrett. Domstolen er lokalisert til Sandnes tinghus på Olav Vs plass i Sandnes og dekker kommunene Sandnes, Gjesdal, Forsand, Klepp, Time og Hå.