Industriens og eksportens hus

Industriens og eksportens hus

Ind-Eks-huset er et kontor- og forretningsbygg som i dag er matrikulert til Henrik Ibsens gate 100, på Solli plass i Oslo. Bygningen ble oppført som kontor- og representasjonslokaler for Norges Industriforbund og Norges Eksportråd, derav navnet «Industriens- og Eksportens Hus», eller «Indekshuset».