Fauske sentrum flyfoto

Fauske sentrum dronefoto

Luftfoto som viser rundkjøringa i Fauske sentrum, både retning nord og sør langs E6 og riksvei 80 mot Bodø.