Hamarøy kommune skilt

Hamarøy kommune skilt

Veiskilt ved grenseovergangen fra Tysfjord kommune til Hamarøy kommune.