Kalvik tunnel

Kalvik tunnel

Skilting ved tunellåpning ved Kalvik tunell. Kalviktunnelen er en tunnel på europavei 6 i Sørfold kommune i Nordland. Tunnelen går mellom Aspfjorden og Ytter-Kalvika i Leirfjorden. Tunnelen er 2729 meter lang.