Fauske/Fuossko

Fauske/Fuossko skilt

Veiskilt langs E6 som markerer overgangen til Fauske by/tettsted.