Fauske/Fuossko skilt

Fauske/Fuossko

Veiskilt langs E6 som markerer overgangen til Fauske by/tettsted.