Helgelandssykehuset Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mo i Rana skilting

Skilting ved Helgelandssykehuset, som er et av fire helseforetak i Helse Nord RHF.