Helgelandssykehuset Mo i Rana skilting

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Skilting ved Helgelandssykehuset, som er et av fire helseforetak i Helse Nord RHF.