Tinghuset i Mo i Rana

Tinghuset i Mo i Rana

Rana tingrett er en førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme. Domstolen har kontorsted i Mo i Rana i Nordland og rettskretsen omfatter kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy.