Kjemikalier-skilt

Kjemikalier-skilt

Varsel/advarsel om kjemikalier med hvit skrift på rødt skilt, montert på blå konteiner.