70-sone

70-sone skilt

Vegskilting for 70-sone langs europavei 6. Fint som illustrasjon på høy fart.