«Fedme»

«Fedme»

Ordet «fedme» passende skrevet med bokstavkjeks. Isolert mot hvit bakgrunn.