Kontrakt

Kontrakt

Kontrakt med dummytekst. En avtale, eller kontrakt, er i juridisk forstand en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter.