«Ute til lunsj»

«Ute til lunsj»

Frasen «Ute til lunsj» skrevet med bokstavkjeks.