Sosial distansering

Sosial distansering

Rød tekst ‘sosial distansering’ flankert av personer som har ryggen til hverandre.