Politihøgskolen i Bodø

Politihøgskolen i Bodø

Politihøgskolen i Bodø (én av fire politihøgskoler i Norge) ligger på Mørkved i Bodø. Studiestedet huser øvingsleilighet, datarom, kriminaltekniske undervisningsrom, avhørsrom, øvingssimulator, sal for arrestasjonsteknikk, kantine, treningsrom, klasserom og auditorier.