Nordlandssykehuset Bodø

Nordlandssykehuset Bodø

Nordlandssykehuset i Bodø sentrum. Nordlandssykehuset HF, forkortet NLSH, er et helseforetak som er eid av staten ved det regionale helseforetaket Helse Nord.