Nesna-panorama flyfoto

Nesna-panorama dronefoto

Flyfoto-panorama fra sjøsiden av tettstedet Nesna, som også er administrasjonssenteret i Nesna kommune (Nordland fylke).