Mørkvedlia studentpark

Mørkvedlia studentpark

Mørkvedlia studentpark er et boliganlegg med studentboliger i Bodø. Mørkvedlia består av fire blokker med totalt 604 boenheter.