Haraldreina skole, Trøndelag

Haraldreina skole, Trøndelag

Haraldreina skole er en offentlig barneskole i Stjørdal kommune, Trøndelag.