Bodø politistasjon

Bodø politistasjon

Bodø politistasjon er den eneste politistasjonen i Salten politidistrikt, som ellers består av åtte lensmannskontorer. Stasjonen ligger i Bodø politihus, som i tillegg til politistasjonen flere fellesfunksjoner i politidistriktet.