Bodø fengsel

Bodø fengsel

Bodø fengsel er et fengsel med både høyt og lavere sikkerhetsnivå. Fengselet ligger i Bodø i Nordland, og er underlagt Kriminalomsorgens region nord.