Rombak stasjon

Rombak stasjon

Skilting ved Rombak togstasjon. Rombak stasjon, opprinnelig Sildvik stasjon, er en stasjon på Ofotbanen i Narvik. Stasjonen ble åpnet i 1902, persontrafikken blir fra juni 2008 drevet av det statlige, svenske selskapet SJ.